Uluslararasi ve Ulusal üyelikler

  • Endokrin Cerrahisi Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi
  • European Association of Endocrine Surgeons (Avrupa Endokrin Cerrahlar Derneği) kurucu üyesi.
  • International Surgical Society (Uluslararası Cerrahi Derneği ) Türkiye Bölümü Temsilci Yardımcısı
  • International Association of Endocrine Surgeons (Uluslararası Endokrin Cerrahi Birliği) üyesi
  • American Association of Endocrine Surgeons (Amerikan Endokrin Cerrahlar Derneği) üyesi
  • American Thyroid Association (Amerikan Tiroid Derneği) üyesi
  • Deutsche Gesellchaft für Chirurgie (Alman Cerrahi Derneği) üyesi
  • Türk Cerrahi Derneği üyesi ve Türk Cerrahi Derneği resmi yayın organı olan Türk Cerrahi Dergisi Bilimsel Yayın Kurulu üyesi
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3